logo
1 Profil kancelare Pravni sluzby O nas Kontakt

 

O nás

JUDr. Jiří Machourek

nar. 1944
JUDr. Jiří Machourek je zakladatelem Advokátní kanceláře Machourek & spol. V roce 1973 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1976 působí jako advokát, registrován u České advokátní komory pod č. 0382. V roce 1990 vykonával funkci předsedy Krajského soudu v Brně. Po návratu do advokacie v roce 1991 působil ve funkcích České advokátní komory jako člen představenstva ČAK, doposud je členem kárné komise a zkušební komise pro advokátní zkoušky.
Za dobu téměř 30-ti leté praxe získal bohaté znalosti a rozsáhlé zkušenosti z oblasti občanského, obchodního i trestního práva.

Odkaz pro informace na Wikipedii.

e-mail: machourek@akmachourek.cz


Mgr. Dita Machourková

absolvovala v roce 1997 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Advokátkou je od roku 2008, registrována u České advokátní komory pod č. 12218.
Věnuje se zejména občanskému právu, rodinnému právu, problematice ochrany osobnosti a veřejnému právu se zaměřením na právo politických stran a ochranu osobních údajů. Právní služby poskytuje také v jazyce anglickém.

e-mail: machourkova@akmachourek.cz


Mgr. Hana Kyjovská

Mgr. Hana Kyjovská promovala na Právnické fakultě Masarykovy University v Brně v roce 1998. Advokátkou je od roku 2008, registrovanou pod číslem 12229. Již v roce 1993 složila všeobecnou státní zkoušku z jazyka anglického a věnuje se právní angličtině, včetně překladů smluv a právních dokumentů. Mluví dobře německy a částečně francouzsky. Vykonávala praxi koncipienta v advokátní kanceláři Kyjovský, Blažek a kolegové.
V současné době se věnuje se zejména právu občanskému, rodinnému, pracovnímu, obchodnímu a vymáhání pohledávek.

e-mail: kyjovska@akmachourek.cz


Mgr. Michal Uko

nar. 1987

v roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a téhož roku nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Již při studiu vykonával praxi v advokacii v renomované brněnské advokátní kanceláři.

Zaměřuje se zejména na oblast práva obchodního a občanského, pracovního práva, práva duševního vlastnictví a IT práva.

Hovoří dobře anglicky a částečně rusky.

e-mail: uko@akmachourek.cz