logo
1 Profil kancelare Pravni sluzby O nas Kontakt

 

Profil kanceláře

Naše advokátní kancelář byla založena 1. ledna 2003. Ve své činnosti navázala na předchozí advokátní praxi JUDr. Jiřího Machourka, kterou vykonával v Advokátní poradně č. 1 v Brně v letech 1974 - 1990. Po účinnosti zákona č. 128/1990 Sb., který umožnil soukromý výkon advokacie, byl spoluzakladatelem Advokátní kanceláře Bulinský, Havlíček, Mach & Machourek, kde působil v letech 1990 - 2002.

Poskytujeme komplexní služby na vysoké profesionální úrovni ve všech oblastech práva pro českou i zahraniční klientelu v jazyce českém, německém a anglickém. Specializujeme se zejména na oblast práva obchodního, občanského a trestního, včetně např. rodinného práva, převodů nemovitostí, směnečného práva, zakládání společností a vymáhání pohledávek. Mezi současné klienty naší advokátní kanceláře patří jak fyzické osoby, tak české i zahraniční právnické osoby podnikající v oblasti obchodu, marketingu, bankovnictví, pojišťovnictví, ale např. i v zábavním průmyslu.